Gry i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Wiśniewskiej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - 206 s. : rys. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 205-206.

8322715390


Gry edukacyjne.
Język polski--studia i nauczanie (podstawowe)--Polska.

Powered by Koha