Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. - Kraków : Rzeszów : Uniwersytet Ekonomiczny ; Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2007. - 341 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.


Jeden art. w jęz. ang.

8388397362


Unia Europejska--Polska--1990---konferencje.


Handel międzynarodowy--1990---konferencje.
Międzynarodowa integracja gospodarcza--1990---konferencje.
Globalizacja--1990---konferencje.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze--1990---konferencje.

Powered by Koha