Wojtyczek, Krzysztof (1968- ).

Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne / Krzysztof Wojtyczek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - 390, [1] s. ; 24 cm. - Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C, Habilitacje . - Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C, Habilitacje .

Praca habilitacyjna. Uniwersytet Jagielloński, 2007.

Bibliogr. s. 375-[391].

9788323324119


Prawo konstytucyjne--Polska--1990-.
Prawo międzynarodowe.
Organizacje międzynarodowe--prawo.
Kompetencja (prawo)--Polska.
Prawo międzynarodowe i prawo krajowe--Polska.


Polska--konstytucja (1997).

Powered by Koha