Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk. - Wrocław : Wydaw. AE, 2003. - 465 s. : il. ; 24 cm. - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 976 0324-8445 ; . - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 976 .

Materiały z XX Konferencji Katedry Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej", 2003.

Bibliogr. przy rozdz.


Globalizacja--konferencje.
Międzynarodowa integracja gospodarcza--konferencje.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze--1990---konferencje.

Powered by Koha