Hillenbrand, Clemens.

Pedagogika zaburzeń zachowania / Clemens Hillenbrand ; przeł. Elżbieta Cieślik. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Pedagogika GWP . - Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne .

Bibliogr. s. 196-206. Indeksy.

Dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, dla kuratorów sądowych i pedagogów szkolnych.

9788360083581


Pedagogika--podręczniki akademickie.
Zaburzenia zachowania--podręczniki akademickie.

Powered by Koha