Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 310 s. ; 25 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

8322718586


Prawo konstytucyjne--Europa Wschodnia--1990---podręczniki akademickie.
Prawo konstytucyjne--Europa Środkowa--1990---podręczniki akademickie.


Europa Wschodnia--polityka i rządy--1989---podręczniki akademickie.

Powered by Koha