Kalka, Piotr (1947- ).

RFN wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego / Republika Federalna Niemiec wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego Piotr Kalka ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. - Poznań : IZ, 2002. - 31 s. ; 30 cm. - Zeszyty Instytutu Zachodniego, nr 29 1641-7917 ; . - Zeszyty Instytutu Zachodniego nr 29 .

8387688320


Unia Europejska--Niemcy.


Europa Zachodnia--integracja gospodarcza.

Powered by Koha