Demography. - Silver Spring : Population Association of America. - 25 cm. - Dwumies., vol. 51 (2014)- - Kwart., -2013

Opis na podst. vol. 44, no. 1 (february 2007) oraz LCC online.0070-3370


Demografia--czasopisma.


Prasa specjalistyczna--Stany Zjednoczone--1945-.

Powered by Koha