Nelson, Todd D. (1966- ).

Psychologia uprzedzeń / Tyt. oryg.: Psychology of prejudice Todd D. Nelson ; przekł. Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 399, [1] s. : il. ; 24 cm. - Psychologia Społeczna . - Psychologia Społeczna .

"Źródła Internetowe" przy rozdz.

Bibliogr. s. [357]-386. Indeksy.

8389120658


Psychologia społeczna--podręczniki akademickie.
Uprzedzenia--podręczniki akademickie.
Postawa (psychologia)--podręczniki akademickie.
Stereotyp (psychologia)--podręczniki akademickie.

Powered by Koha