Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. - 444 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. przy pracach.

8374321377


Człowiek--aspekt społeczny.
Jednostka i społeczeństwo.

Powered by Koha