Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach : komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów / Agnieszka Binięda [et al.] ; red. Zdzisław Brodecki. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. - 1172, [1] s. ; 21 cm. - Komentarze Zakamycza . - Komentarze - Zakamycze .

8373330461


Umowy--Polska.

Powered by Koha