Spory - konflikty zbrojne - terroryzm : dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Malendowskiego. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - 368 s. : il. ; 24 cm.

8387704997


Stosunki międzynarodowe--2001-.
Stosunki międzynarodowe--1989-.

Powered by Koha