Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / From scientific information to the technology of information society : collective work pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. - 284, [2] s. : il. ; 24 cm. - Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 78 Miscellanea Informatologica Varsoviensia . - Nauka, Dydaktyka, Praktyka 78 Miscellanea Informatologica Varsoviensia .

T. 2 cyklu, t. 1 pt.: Społeczeństwo informacyjne i jego technologie. Na s. przedtyt.: "Tom poświęcony pamięci Zbigniewa Michejdy".

Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. Spis treści także ang.

8389316471


Michejda, Zbigniew (1930-2001).


Informacja naukowa.
Społeczeństwo informacyjne.
Techniki informatyczne.
Wysoka technologia.

Powered by Koha