Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja ; [poszczególne rozdziały napisali Małgorzata Augustyniak et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. - 283, [1] s. ; 24 cm. - Seria Akademicka . - Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska .

8374443154


Prawa człowieka--Polska--1990-.
Prawa obywatelskie i polityczne--Polska--1990-.


Polska--konstytucja (1997).

Powered by Koha