Królik, Stanisław.

Hierarchia kościelna w Królestwie Polskim wobec przygotowania i wybuchu powstania styczniowego / Hierarchia kościelna wobec wybuchu powstania 1863 Stanisław Królik. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1966. - 212, [4] s. ; 21 cm.

Bibliogr. s. 205-208. Indeks.


Kościół katolicki--Polska--19 w.
Kościół katolicki--duchowieństwo--działalność polityczna--19 w.
Kościół katolicki--stosunki zagraniczne--Polska--19 w.


Polska--aspekt religijny--Kościół katolicki.--1863-1864 (Powstanie Styczniowe)

Powered by Koha