Psychiatria. T. 2, Psychiatria kliniczna / Psychiatria kliniczna pod red. Adama Bilikiewicza [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, 2002. - IX, 751 s. ; 25 cm.

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

8387944726


Psychiatria kliniczna--podręczniki akademickie.

Powered by Koha