Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / Tyt. oryg.: Gender and economics red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Ekonomia i Zarządzanie . - Ekonomia i Zarządzanie .

Na s. tyt. nazwa red.: Janneke Plantega, właśc. Janneke Plantenga. Podtyt. wg okł.

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

8389120100


Kobiety--sytuacja gospodarcza.--Kraje Unii Europejskiej
Kobiety--praca--Kraje Unii Europejskiej.
Dyskryminacja w zatrudnieniu--polityka publiczna--Kraje Unii Europejskiej.

Powered by Koha