Gaweł-Luty, Elżbieta.

Przetwarzanie informacji społecznych dla ocen moralnych u uczniów klas młodszoszkolnych / Elżbieta Gaweł-Luty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996. - 184 s. ; 21 cm.

Bibliogr. s. 170-182.

8387006017


Etyka społeczna.
Informacja społeczna.
Socjalizacja.
Wychowanie dzieci--Polska.
Wychowanie moralne--Polska.

Powered by Koha