Dialog Europejski : magazyn na rzecz integracji europejskiej : publikacja Komisji Europejskiej. - Polskie wyd. - Bruksela : Komisja Europejska, 1995-. - 30 cm. - Kwart., 1999- - Dwumies., 1995-1998 - T. 1, Nr 1 (maj/czerw. 1995)-.

Tyt. okł.


Unia Europejska--członkostwo--Polska--czasopisma.
Unia Europejska--prognozy--Polska--czasopisma.


Europa--integracja gospodarcza--1990---czasopisma.


Czasopisma naukowe--1990-.

Powered by Koha