Przedsiębiorstwo & Finanse. Przedsiębiorstwo i Finanse Rocznik Wydziału Finansów i Informatyki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011-. - 23 cm. - Kwart, 2014- - Rocz., 2011-2013 - R. 1 (2011)-.

Od 2015 [?] podtyt na s. red.: kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Bibliogr. po rozdz.
Tekst pol., ang. Streszcz. ang.

Wydział Finansów i Informatyki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

2084-1361 = Przedsiębiorstwo & Finanse = Przeds. Finans.


Przedsiębiorstwa--finanse--czasopisma.
Zarządzanie przedsiębiorstwem--czasopisma.
Finanse--czasopisma.
Polityka społeczna--czasopisma.

Powered by Koha