Lewandowski, Krzysztof (zarządzanie nieruchomościami).

Zarządzanie nieruchomościami / Krzysztof Lewandowski. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - 248 s. ; 21 cm.

Wykaz aktów prawnych s. 246-248.

837334523X


Nieruchomości--zarządzanie--Polska--1990-.

Powered by Koha