Przystąpienie czy integracja? : Polska droga do Unii Europejskiej / [Jerzy Hausner et al.]. - Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, 1998. - 250 s. : wykr. ; 24 cm + Streszczenie : 12 s. - EU-monitoring ; 2 . - EU-monitoring 2 .

Bibliogr. s. 241-250.

8386088540


Unia Europejska--Polska.


Rolnictwo--aspekt ekonomiczny--Polska--1990-.
Kultura prawna--Polska--1990-.


Polska--sytuacja gospodarcza--1989-.
Polska--sytuacja społeczna--1989-.
Polska--polityka i rządy--1989-.

Powered by Koha