Dyoniziak, Ryszard (1930-2009).

Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce / Ryszard Dyoniziak. - Wyd. 2, uzup. - Kraków : Universitas, 1995. - 100 s. ; 21 cm.


Streszcz. ang.

8370520383


Miłość--filozofia.
Miłość--historia.
Młodzież--postawy--Polska--1945-1990.
Młodzież--seksualność--Polska--1945-1990.
Życie seksualne.

Powered by Koha