"Zachodnia Białoruś" 17 IX 1939 - 22 VI 1941. 2, Deportacje Polaków z północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej 1940-1941 / Deportacje Polaków z północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej 1940-1941 [kom. red. Władimir Adamuszko et al. ; przekł. z jęz. ros. Małgorzata Słoń-Nowaczek]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : Rytm, 2001. - 252 s. ; 25 cm. - Źródła do Historii Polski XX Wieku ze Zbiorów Narodowego Archiwum Republiki Białoruś . - Źródła do Historii Polski XX Wieku ze Zbiorów Narodowego Archiwum Republiki Białoruś .

Indeksy.

8391598330 8388794450


Deportacja--historia--źródła.--Związek Radziecki
Polacy--przesiedlenie--źródła.--Związek Radziecki
Wojna światowa (1939-1945)--deportacje z Białorusi--źródła.

Powered by Koha