Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników / Helena Strzemińska (red.), Halina Ćwirko, Maria Gasińska, Lucyna Machol-Zajda. - Warszawa : IPiSS, 2002. - 244 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych . - Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych .

Książka zawiera tabele.

Bibliogr. s. 48-49, 232.


Spis treści również ang.

8387890324


Godziny pracy--Polska.
Ergonomia--Polska--1990-.
Bezpieczeństwo pracy--Polska.
Warunki pracy--Polska.

Powered by Koha