Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-. - 24 cm. - Dwa razy w roku, 1999- - Trzy razy w roku, 1963-1980 Kwartalnik, 1981-1998 - T. 1, z. 1 (1963)-.

Od 2001 brak podtytułu. W 2018 wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych. Polska Akademia Nauk, od 2019 tylko Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Od 1966 brak numeracji tomów.. W latach 1963-1979 występuje numeracja ciągła zeszytów. Od 1980 występuje numeracja bieżąca i ciągła zeszytów: nr 1=59.
Streszczenia angielski, rosyjskie, od 2019 [?] tylko angielskie.

Od 2018 / Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych. Polska Akademia Nauk. Od 2019 / Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Bibliografia "Prace Publikowane w Studiach Demograficznych" z. 40, s.167-187 (1975). W 1993 Bibliografia zawartości "Studiów Demograficznych" za lata 1963-1978 (z. 1-54).

0039-3134 = Studia Demograficzne = Stud. Demogr.


Demografia--czasopisma.


Prasa ekonomiczna--Polska--1990-.

Powered by Koha