Gibas-Krzak, Danuta.

Ukraina między Rosją a Polską / Danuta Gibas-Krzak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. - 143 s. ; 21 cm.

Bibiogr. s. 132-143.

8373229671


Ukraina--stosunki--Polska--1990-.
Polska--stosunki--Ukraina--1990-.
Ukraina--stosunki--Rosja--1990-.
Rosja--stosunki--Ukraina--1990-.
Ukraina--historia--autonomia i ruchy niepodległościowe.

327(477:47+57:438)"1991/..."

Powered by Koha