Ziółkowska, Beata (1967- ).

Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Scholar", 2005. - 103 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 97-103.

8373831150


Anoreksja--zapobieganie--poradniki.
Anoreksja.
Anoreksja--leczenie--poradniki.

37.018.2:613.2:616-056.159.9

Powered by Koha