Drachal, Janusz.

Prawo administracyjne : część procesowa / Janusz Drachal, Eugeniusz Mzyk, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. - Warszawa : LexisNexis, 2002. - 212 s. ; 21 cm.

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

8373341293


Postępowanie administracyjne--Polska--podręczniki akademickie.

KKP2764 / .D73 2002

Powered by Koha