Stosunki dyplomatyczne Polski 1944-1979 r. : informator. T. 5, Afryka i Bliski Wschód / [oprac. Jan Patryas ; przy współpr. Williama Ciszka et al.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Archiwum i Dokumentacji Historycznej. - Warszawa : Wydawnictwa Akcydensowe, 1982. - 352 s. : err. ; 21 cm.

Do użytku wewnętrznego.


Afryka--stosunki zagraniczne--Polska--1945-1990--chronologia.
Bliski Wschód--stosunki zagraniczne--Polska--1945-1990--chronologia.
Polska--stosunki zagraniczne--Afryka--1945-1990--chronologia.
Polska--stosunki zagraniczne--Bliski Wschód--1945-1990--chronologia.

Powered by Koha