Praca i Zabezpieczenie Społeczne / Labour and Social Security Journal Jerzy Piotrowski redaktor naczelny. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, 1959-. - 24 cm. - Miesięcznik - R.1, nr 7/8 (lipiec/sierpień 1959)-.

Tytuł według okładki. Od R.13, nr 1 (1971) [?] wydawca : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Od R.37, nr 1 (1996) wydawca : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Od 1997, nr 1 format 30 cm. Od R. 25, nr 10/11 (1983): Wiesław Krencik redaktor naczelny. Od 1999, 5: Zbigniew Salwa redaktor naczelny. Od 2008, 5: redaktor naczelny Krzysztof Rączka.

Czasopismo kontynuuje numerację wydawnictwa"Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zagadnień Socjalnych". Od 1997, nr 1 brak numeracji rocznika. Od 2018, nr 11 przywrócono numeraję rocznika.
Streszczenia w języku angielskim, rosyjskim.

0032-6186 = Praca i Zabezpieczenie Społeczne = Pr. Zabezp. Społ.


Ubezpieczenia społeczne--Polska--czasopisma.


Prasa ekonomiczna--Polska--1945-1990.
Prasa ekonomiczna--Polska--1990-.

Powered by Koha