Lew-Starowicz, Zbigniew (1943- ).

Nowoczesne wychowanie seksualne : podręcznik dla młodzieży szkolnej / Zbigniew Lew-Starowicz, Kazimierz Szczerba ; [projekt okł. i oprac. graf. Marek Zadworny]. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1995. - 192 s. : il. ; 28 cm.

Bibliogr. s. 182-184.

Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do realizacji programu nauczania obejmującego wiedzę o życiu seksualnym człowieka ... na poziomie szkół ponadpodstawowych.

8370666132


Edukacja seksualna--podręczniki dla szkół średnich.

Powered by Koha