Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. - 256 s. : rys. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

8386954531


Dewiacje społeczne.
Rodzina nieprzystosowana.
Zaburzenia zachowania u dzieci.
Rodzice i dzieci--aspekt psychologiczny.

Powered by Koha