Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej / pod redakcją naukową Krystyny Mazurek-Łopacińskiej i Magdaleny Sobocińskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 314, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

Bibliografia przy rozdziałach.

Dla prowadzących badania naukowe, dla zarządzających przedsiębiorstwami oraz studiujących zagadnienia dotyczące badań marketingowych.


Streszczenie w języku angielskim.

9788376958385


Badania marketingowe.
Nowa gospodarka.

Powered by Koha