Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne / pod red. Radosława Mącika. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 206 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [186]-194.

9788322732625


Postawy konsumentów--badania.
Psychologia handlu.
Marketing w Internecie--aspekt psychologiczny.
Badania motywacji.

Powered by Koha