Medeński, Mariusz.

Polityka bezpieczeństwa Niemiec w świetle zagrożeń terroryzmu międzynarodowego : ewolucja i perspektywy / Mariusz Medeński, Paweł Pietrzak. - Warszawa : Toruń : Min. Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej ; Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - 64 s. ; 21 cm.

Nazwa pierwszego wydaw. w cop.

8373227407


Bezpieczeństwo narodowe--Niemcy--1990-.
Terroryzm--zwalczanie.

Powered by Koha