Szczygieł, Monika.

Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki : uwarunkowania osiągnięć matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Monika Szczygieł. - Kraków : Wydawnictwo Libron, © copyright 2020. - 286, [1] strona : ilustracje ; 22 cm.

"Literatura cytowana" na stronach 199-223.

9788366269477


Trudności w matematyce.
Matematyka--aspekt psychologiczny.

Powered by Koha