Sułek, Antoni (1945- ).

Sondaż Polski : przygarść rozpraw o badaniach ankietowych / Antoni Sułek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2001. - 291 s. : wykr. ; 2001.

Bibliogr. s. 280-281. Indeks.

8387632716


Kwestionariusze.
Opinia publiczna--Polska.
Socjologia--metodologia.
Sondaże opinii publicznej.

Powered by Koha