NATO w dwadzieścia lat po akcesji : wspomnienia, analizy, pytania, wnioski / redakcja naukowa Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2020. - 360, [1] strona ; 24 cm.

Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.


Streszczenia angielskie.

9788382090840


NATO--Polska.
NATO--członkostwo.


Bezpieczeństwo międzynarodowe.


Kraje NATO--stosunki wojskowe--Polska.

Powered by Koha