Żebrowski, Andrzej.

Kontrola cywilna nad służbami specjalnymi III Rzeczypospolitej (1989-1999) : zagadnienia politologiczno-prawne / Andrzej Żebrowski. - Kraków : Abrys, 2001. - 357 s. ; 25 cm.

Akty prawne s. 287-291.

Bibliogr. s. 281-287.

8385827668


Polska. Urząd Ochrony Państwa.


Służby wywiadowcze--Polska.
Służby wywiadowcze--kontrola państwa--Polska.

Powered by Koha