Haor, Beata.

ICNP® w praktyce pielęgniarki sprawującej opiekę nad pacjentem z choroba Alzheimera w srodowisku domowym / Beata Haor, Mariola Rybka, Mariola Głowacka, Hanna Grabowska, Dorota Kilańska, Agnieszka Rymar.

Tytuł nagłówkowy.

Bibliografia na stronie 37.

Powered by Koha