Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji / redakcja naukowa Elżbieta Jędrych, Justyna Berniak-Woźny. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2019. - 333, [1] strony : ilustracje ; 25 cm. - Monografie . - Monografie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie .

Bibliografia przy referatach.


Referaty również w języku angielskim.

9788364614453


Zasoby ludzkie--aspekt ekonomiczny.
Personel--kierowanie.

Powered by Koha