Strząska-Kliś, Zuzanna.

Designing nurse care for a child with extreme cardiac failure in the Intensive Care and Post-Operative Care Unit based on the International Classification of Nursing Practice (ICNP®) = Projektowanie opieki pielęgniarskiej wobec dziecka ze skrajną niewydolnością krążenia na Oddziale Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej (ITiOP) na podstawie International Classification for Nursing Practice (ICNP®) / Projektowanie opieki pielęgniarskiej wobec dziecka ze skrajną niewydolnością krążenia na Oddziale Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej (ITiOP) na podstawie International Classification for Nursing Practice (ICNP®) Zuzanna Strząska-Kliś, Natalia Pawlak, Katarzyna Lis, Anna Bobrowska, Gilbert Kolbe, Paulina Pergoł, Lena Serafin, Bożena Czarkowska-Pączek.

Tytuł nagłówkowy.

Bibliografia na stronie 196.

Zakres i treść: intensywna terapia, opieka pooperacyjna, niewydolność krążenia, opieka pielęgniarska, dziecko chore.


Streszczenie polskie i angielskie.
Tekst równoległy w języku angielskim i polskim.

Powered by Koha