Mazurkiewicz, Piotr (1960- ).

Totalitaryzm w epoce postmodernizmu : raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu / Zespół Badawczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: kierownik zespołu Piotr Mazurkiewicz, członkowie zespołu Michał Gierycz, Krzysztof Wielecki, Mariusz Sulkowski, Marcin Zarzecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, [2018]. - 202 strony : ilustracje ; 25 cm.

Data wydania na podstawie strony www wydawnictwa.

Bibliografia na stronach 196-200.

9788380904675


Demokracja--1990---badania porównawcze.
Totalitaryzm--1990---badania porównawcze.
Udział w polityce--Europa Środkowa--1990---badania porównawcze.
Udział w polityce--statystyki.--Europa Środkowa--1990-
Młodzież--postawy--Europa Środkowa--1990---badania porównawcze.
Młodzież--postawy--statystyki.--Europa Środkowa--1990-

Powered by Koha