Łazowski, Adam.

Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich / Adam Łazowski. - Kraków : Zakamycze, 2002. - 326 s. : il. ; 21 cm. - Monografie Zakamycza . - Monografie - Zakamycze .

Bibliogr. s. 255 - [282].

Książka przydatna dla studentów prawa, stosunków międzynarodowych oraz szeroko pojętych studiów europejskich.

8373331212


Osoby (prawo europejskie).
Postępowanie (prawo europejskie).

Powered by Koha