Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej / red. nauk. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. - Tychy : WSZiNS, 2001. - 299 s. : il. ; 24 cm. - Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach . - Prace Naukowe i Konferencyjne - Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach .

Bibliogr. s. 283-286.

8390952378


Socjologia miasta--Polska--Tychy.


Tychy (Polska)--sytuacja społeczna--1990-.

Powered by Koha