Majdzińska, Anna.

Obszary depopulacyjne w Polsce w latach 2002-2014 / Anna Majdzińska.

Tytuł nagłówkowy.

Bibliografia na stronach 52-53.


Streszczenie w języku angielskim.

Powered by Koha