Sadowski, Wiesław (1922-2010).

Statystyka dla ekonomistów. T. 2, Wnioskowanie statystyczne / Wnioskowanie statystyczne Wiesław Sadowski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1968. - 276 s. : il. ; 22 cm.

Indeks.


Statystyka--podręczniki akademickie.

Powered by Koha