Chimiak, Galia.

The growth of non-governmental development organisations in Poland and their cooperation with Polish aid / Galia Chimiak. - Warsaw : Wydawnictwo IFiS PAN, 2016. - 288 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 263-288.

9788376831336


Społeczeństwo obywatelskie.
Przedsiębiorstwa--wzrost.
Przedsiębiorstwa--wzrost--Polska--1990-.
Organizacje pozarządowe--Polska--1990-.

Powered by Koha