Sobolewski, Piotr (pedagogika specjalna).

Zaburzenia mowy w zespole Gillesa de la Tourette'a / Piotr Sobolewski.

Tytuł nagłówkowy.

Bibliografia na stronie 117-118.


Streszczenie w języku angielskim.


Współwystępowanie chorób.
Zaburzenia mowy--diagnostyka.
Zespół Tourette'a.

Powered by Koha